Róża Augustyniak — Stylistka | +48 502 708 620 Róża Augustyniak — Stylistka | +48 502 708 620